Stevns Kommune reorganiserer for bedre borgerservice og tværfaglighed

Foto: Stevns Kommune.
dato

Stevns Kommune gennemfører ny organisering for at styrke borgerservice og tværfaglighed

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har besluttet at ændre styrelsesvedtægten og flytte socialområdet til det politiske udvalg, som varetager beskæftigelsesindsatsen. Formålet med ændringen er at styrke sammenhæng og tværfaglighed for borgerne.

På det administrative plan har direktionen besluttet at foretage tilpasninger i den samlede organisation med virkning fra 1. september. Stillingen som centerchef i Center for Økonomi, HR & IT vil blive nedlagt, og centret fusionerer med Center for Politik & Borger i en samlet stabsfunktion.

Ændringerne i Stevns Kommune stemmer overens med anbefalingerne fra en ekspertgruppe, som regeringen har modtaget vedrørende fremtidens beskæftigelsesindsats. Ekspertgruppens anbefalinger matcher flere af de beslutninger, som kommunen allerede har truffet. Stevns Kommune har valgt at skabe forpligtende opgavefællesskaber på tværs af centre og fagområder for at øge effektiviteten og samarbejdet.

Den fremtidige centerstruktur, som træder i kraft fra 1. september, vil se således ud: Kommunalbestyrelse og udvalg, Direktion, Center for Borger & Arbejdsmarked (tidligere Center for Arbejdsmarked), Center for Sundhed & Omsorg, Center for Børn & Læring, Center for Erhverv, Kultur & Turisme, Center for Teknik & Miljø, og Center for Politik & Organisation (tidligere Politik & Borger og nu inkl. Center for Økonomi, HR & IT).

Som en del af ændringerne i den administrative organisering vil Borgerservice blive flyttet til det nye Center for Borger & Arbejdsmarked. Desuden etableres et samlet planteam med base i Center for Teknik & Miljø, hvilket skal sikre en mere effektiv planlægning og udvikling i kommunen.

For yderligere oplysninger kan kommunaldirektør Henrik Nielsen kontaktes på e-mail hnielsen@stevns.dk eller telefon 20 47 61 69.

https://stevns.dk/nyheder/2024/juni/ny-organisering-paa-vej-i-stevns

Kilde: Stevns Kommune