Stevns Kommune går forrest i grøn omstilling med fjernvarmeinitiativ

Foto: Stevns kommune.
dato

Gør som Stevns Kommune: Tilslut dig fjernvarme

Stevns Kommune har taget et stort skridt ved at tilmelde alle kommunens bygninger i Store Heddinge, Hårlev, og Strøby Egede/Valløby til fjernvarme. Dette initiativ er en del af kommunens ambition om at fremme bæredygtig energiforsyning og miljøvenlighed.

Borgmesteren sammen med Flemming Petersen, der er formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik, opfordrer nu borgerne til at vise deres interesse for fjernvarme. De håber, at denne opfordring vil opmuntre flere til at overveje denne miljøvenlige opvarmningsform.

For at fremme processen og øge tilslutningen, har KLAR Forsyning og Stevns Kommune sat en række aktiviteter i gang fram til 1. maj. Disse aktiviteter er rettet mod privatpersoner, boligforeninger og erhvervslivet med henblik på at informere og motivere dem til at tilmelde sig fjernvarme. Godt nyt er, at tilslutning er uforpligtende og gratis indtil den 1. maj.

Med etableringen af fjernvarmeselskabet Stevns Energi A/S, som drives af KLAR Forsyning, markerer Stevns Kommune et skifte fra at være en af de få danske kommuner uden fjernvarme til at blive en foregangskommune inden for grøn energi.

For at kunne gå videre med de planlagte fjernvarmeprojekter i Store Heddinge, Hårlev, og Strøby Egede/Valløby, er det nødvendigt at opnå en vis procentdel af positive tilkendegivelser fra områdets beboere baseret på deres samlede varmeforbrug. Specifikke tal er sat til 75 % i Hårlev, 70 % i Strøby Egede/Valløby og 60 % i Store Heddinge.

Interesserede og nysgerrige borgere kan finde den foreløbige tidsplan for implementering af fjernvarme i de tre områder på KLAR Forsynings hjemmeside. Dette er en unik mulighed for at vise støtte til et mere bæredygtigt og miljøvenligt varmesystem i Stevns Kommune.

Mødet med fremtiden for fjernvarme i Stevns ser lyst ud, men for at realisere disse projekter, er det afgørende, at samfundet står sammen. Overvej derfor at deltage i denne grønne omstilling ved at give din tilkendegivelse. Borgmester Henning Urban Dam Nielsen og Flemming Petersen venter spændt på at se det lokale engagement og støtte til disse vigtige initiativer.

https://stevns.dk/nyheder/2024/marts/goer-som-stevns-kommune-tilslut-dig-fjernvarme

Kilde: Stevns Kommune