Rengøringsassistent søges / Stevns-Køge

Profilbillede
dato

Rengøringsassistenter søges / Stevns-Køge

Stevns-Køge

Rengøringsassistenter søges…

VI HAR TRAVLT OG SØGER DERFOR FRISKE OG SERVICEMINDEDE KOLLEGAER TIL RENGØRING, ENTEN SOM FULDTID ELLER DELTID – ELLER SOM FERIEAFLØSER.

Om dig

Som person er du positiv, udadvendt, hjælpsom og serviceminded.

Derudover har du en god ordenssans, er stabil og giver gerne lige dét lidt ekstra – da forskellen ligger i detaljen.

Kvalifikationer

 • Du taler enten dansk eller engelsk
 • Det forventes at du har egen bil
 • Computerfærdigheder på brugerniveau
 • Kenskab til arbejdsområderne er ikke nødvendig, da vi står for oplæring og træning

Vi tilbyder

 • Attraktiv timeløn, sundhedsordning og kørselsgodtgørelse
 • Arbejdstiden ligger i tidsrummet fra kl. 06.00 – 17:00 mandag til fredag Få weekendvagter kan forekomme
 • Sjovt arbejdsmiljø og gode kollegaer
 • Personlig udvikling, træning og oplæring

Vi tager os af dig – så du kan tage os af vores kunder!

Vi ved at vores medarbejdere er vores største aktiv. Glade medarbejdere giver glade kunder. Vi gør derfor meget ud af at du trives, bl.a. ved at arbejde i teams, når det er muligt, daglig kontakt og virksomhedsarrangementer i løbet af hele året. 

Interesseret?

Skriv til os via https://www.yourcleaningpartner.dk/?page_id=940 hurtigst muligt, så du kan høre mere om os og selve jobbet.

Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside www.yourcleaningpartner.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.

Your Cleaning Partner er en servicevirksomhed, der tilbyder både rengøring, havearbejde, vinduespudsning og hvad kundernes behov ellers er. Vi servicerer både private hjem og virksomheder indenfor kontor, restaurant, offentlige områder, værksteder og meget andet…. Det gør hverdagen både sjov og alsidig.

 

 

 

Stevns-Køge

Cleaning assistants wanted…

WE ARE BUSY - THEREFORE WE ARE LOOKING FOR MOTIVATED AND SERVICE-MINDED COLLEAGUES FOR CLEANING, EITHER FULL - TIME OR PART-TIME - OR AS HOLIDAY EMPLOYMENT.

 

Who you are

You are a positive, outgoing, helpful, and service minded person with a good sense of order. Further you are stable and willing to give – just that little bit extra – the difference lies in the detail.

Qualifications

 • You speak either Danish or English
 • You are expected to have your own car
 • Computer skills on user level
 • Knowledge of the work areas is not necessary, as we provide education and training

We offer

 • Attractive hourly wage, health scheme and driving allowance
 • The working hours are from 06:00 – 17:00 Monday to Friday
  Few weekend shifts may occur
 • Fun working environment and good colleagues
 • Personal development, training, and education

We take care of you - so you can take care of our customers!

We know that our employees are our greatest asset. Happy employees make happy customers. We therefore make sure that you are comfortable, i.e. by working in teams, when possible, daily contact and company events throughout the year.

Interested?

Please send us your application via https://www.yourcleaningpartner.dk/?page_id=940 soonest possible and hear more about us and the job itself.

You can also read more about us on our website www.yourcleaningpartner.dk

We are looking forward to hearing from you.

Your Cleaning Partner is a service company who offer both cleaning, gardening, window cleaning and whatever else the customers' needs are. We provide services to both private homes and companies within offices, restaurants, public areas, shops and much more... It makes everyday life both fun and versatile.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Stevns Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (25-36 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Your Cleaning Partner ApS, Havnevej, 4673 Rødvig Stevns

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-05-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6024619

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet