Pyramiden i Boesdal Kalkbrud forvandles til moderne kulturhus med støtte fra Realdania og Nordea-fonden

Foto: Stevns Kommune.
dato

Restaureringen af Pyramiden i Boesdal Kalkbrud indgår som en central del af Stevns Klints verdensarvsdestination, hvor Stevns Kommune står for projektet med at omdanne Pyramiden til et moderne kulturhus.

Projektet har modtaget en betydelig støtte fra både Realdania og Nordea-fonden, hvor den samlede støttebeløb udgør 41 millioner kroner. Denne finansiering sikrer, at restaureringen kan gennemføres med fokus på kvalitet og bæredygtighed.

Arbejdet med restaureringen af Pyramiden starter i uge 28 og forventes afsluttet i uge 38. Projektet vil dog fortsætte fra foråret og forsommmeren 2025, hvor yderligere arbejde vil finde sted.

Under restaureringen vil der blive taget stort hensyn til sikkerhed, hvilket blandt andet indebærer bortskaffelse af asbestholdige tagplader i overensstemmelse med gældende regler. Desuden vil 250 m3 overfladejord blive fjernet, og bygningen vil stå uden tag frem til foråret 2025.

Restaureringen har flere delprojekter, som sigter mod at forbedre besøgsoplevelserne. Målet er at skabe større tilgængelighed mellem land og vand, fremme fællesskab samt støtte lokal udvikling inden for kunst, sport og formidling.

Lokalbefolkningen kan glæde sig over, at Stevns Klint Trampesti og Boesdal Kalkbrud forbliver upåvirket uden for byggefeltet. Stevns Klint Experience vil også holde åbent som normalt, hvilket sikrer, at både lokale og besøgende stadig kan nyde områdets attraktioner.

For mere information om projektet kan interesserede kontakte Henning Urban Dam Nielsen, borgmester, og Anette Mortensen, formand for Udvalget for Job, Social og Fritid.

https://stevns.dk/nyheder/2024/juli/stevns-kommune-restaurerer-pyramiden-i-boesdal-kalkbrud

Kilde: Stevns Kommune