Pædagogisk personale som vågne nattevagter til Kofoedsmindes afdelinger på Rødvig Stevns

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi har ledige stillinger og har brug for dig, der har lyst til at indgå i det pædagogiske arbejde omkring vores beboere på Kofoedsmindes afdelinger på Rødvig Stevns.

Kofoedsminde er en landsdækkende sikret døgninstitution for voksne udviklingshæmmede, som er domsanbragt. Kofoedsmindes afdelinger på Rødvig Stevns består af 2 sikrede afdelinger som huser i alt 14 beboere samt et aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Derudover har Kofoedsminde 14 sikrede afdelinger, 1 åben afdeling samt et aktivitets– og beskæftigelsestilbud beliggende i Rødbyhavn.

Arbejdet på Kofoedsminde tager afsæt i at opbygge, udvikle og vedligeholde anerkendende relationer til beboerne, så det er muligt at fremme udvikling og livskvalitet ud fra nærmere aftalte indsatser. Beboerne er meget forskellige og nogle holder af fysiske aktiviteter. Selv om nætterne ikke er præget af dette, forventer vi, at du er aktiv både mentalt og fysisk og kan indgå i det, som stillingen kræver.

Der vil næsten altid være både vågne og sovende beboere om natten. Som nattevagt skal du være imødekommende og hjælpe de vågne beboere med de behov der opstår, samt mindst hver tredje time tilse dem, der sover.

Du får ansvar for at hjælpe beboerne til en, for beboeren, hensigtsmæssig døgnrytme, som understøtter det pædagogiske arbejde der foregår i dag- og aftentimerne.

Ud over arbejdet med beboerne varetager nattevagten opgaver med rengøring og egenkontrol, dække morgenbord, bage boller eller brød til morgenmaden samt vække beboere der skal op til en bestemt tid. Nattevagten har også lettere administrative opgaver fx læse og dokumentere i de elektroniske platforme mv.

Som vågen nattevagt på Kofoedsmindes afdelinger arbejder du aldrig alene. Der arbejdes i 2 teams og hvert team består af 3 kolleger. Dette giver mulighed for tæt samarbejde, sparring og tryghed i opgaveløsningen.

Medarbejdere der kan lide at arbejde på Kofoedsminde kan fungere i et udviklende miljø, hvor nattens indhold ofte må justeres, så beboernes behov imødeses. Arbejdet kan være udfordrende, da du konstant skal vurdere situationen og beslutte, hvilken faglig indsats der er mest hensigtsmæssig ud fra beboerens tilstand, kompetencer og muligheder.

På Kofoedsminde er vi i gang med at implementere ”Fælles Praksis” og værdierne ”Det står vi for”, som er Kofoedsmindes grundlag for det individuelle arbejde sammen med beboerne.

Læs mere:

Generelt om stillingerne
Der er tale om faste stillinger på gennemsnitlig 34 timer pr. uge og løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. Da vi er en sikret institution, får du sikringstillæg jf. overenskomsten.

Som nyansat vil du blive tilknyttet en erfaren medarbejder de første 10 arbejdsdage i en blanding af både dag/aften og nattevagter. Du vil få kendskab til arbejdet og et indblik i hvordan vi overordnet set samarbejder med beboerne, inden du overgår til dit faste rul. Derefter er arbejdstiden samlet, så du arbejder fra onsdag til onsdag og derefter har du en uge fri.

Ansøgningsfrist er 19.06.2023

Har du lyst til at være en del af vores nattevagtsteam, så tryk på SØG JOBBET nedenfor, hvor du kan indsende din ansøgning, dit CV og du må meget gerne vedhæfte et foto. Ansættelsessamtaler holdes tirsdag den 27.06.2023 på Højbovej 9 i Administrationen, 4970 Rødby.

Om Kofoedsminde
Kofoedsminde har eksisteret siden 1983 og er den eneste sikrede landsdækkende specialinstitution for voksne domsanbragte psykisk udviklingshæmmede i Danmark. Gennem årene har organisationen opbygget en betydelig og unik faglig ekspertise, som dagligt udfordres og udvikles. Her er fokus på at udvikle løsninger for den enkelte beboers behov. Kofoedsminde løser opgaver på sikrede og åbne afdelinger samt i sikrede og åbne særforanstaltninger.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Stevns Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Region Sjælland, Alleen 15, 4180 Sorø

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://www.regionsjaelland.dk/job-og-uddannelse/jobside?hr=show-job/35536&linkref=17471&locale=da_DK

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5848103

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet