Organist til Lille Heddinge/Højeruo/Havnelev kirker

Profilbillede
dato

En stilling som organist ved Lille Heddinge / Højerup og Havnelev kirker er ledig pr. 01. august 2024.   

 

Stillingen er på 18 timer pr. uge.  

 

Vi kan tilbyde: 

 

  • En aktiv menighed
  • Kompetente kirkesangere
  • Et stort voksenkor, som traditionelt afholder flere koncerter
  • Et godt arbejdsmiljø
  • Stor grad af selvstændighed 

 

Orglet i Havnelev Kirke er et Frobenius orgel fra 1975 med 7 stemmer stemmer. Orglet i Højerup kirke er et Carsten Lund orgel fra 1966 med 7 stemmer. Orglet i Lille Heddinge kirke er et Frobenius orgel fra 1974 med 6 stemmer. I Sognehuset er der udover et flygel, et el-klaver der kan bruges både i kirkerne og Sognehuset

 

Vi forventer, at du: 

 

  • er fagligt veluddannet som kirkemusiker, tidligere PO eller DOKS.
  • står til rådighed ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger, samt plejehjemsgudstjenester– endvidere medvirke ved konfirmandundervisning efter aftale.
  • Samarbejde med kirkernes voksenkor, og sammen med korlederen organiserer koncertarrangementer i kirkerne og Sognehuset for derigennem at bidrage til et godt menighedsliv i vores sogne. 
  • er parat til at indgå i et inspirerende og positivt samarbejde med kirkens øvrige ansatte, nabo, organisterne og menighedsrådet.

 

 

Ansættelse sker ved Lille Heddinge Sogns Menighedsråd beliggende Rødvigvej 37, Ll. Heddinge, 4673 Rødvig Stevns.  Sognene er et landsogne.   

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.  

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 313.868,00 kr. – 458.730,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.916,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193,00 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 1.044,00 kr. (nutidskroner).


Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 350.294,00 kr. – 426.740,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 45.070,00 kr. – 70.000,00 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 338.012,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 355.136,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 26.281,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 34.263,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 40.772,00 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. 

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Keld Köcher tlf 2985 2891 /mail lhh@trekirker.dk  

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Lille Heddinge Sogn, Rødvigvej 37, Lille Heddinge, 4673 Rødvig Stevns 

 - eller på mail til: 7493fortrolig@sogn.dk 

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den mandag d. 3. juni 2024.  

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted uge 24.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. 

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Stevns Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (18-18 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd, Rødvigvej, 4673 Rødvig Stevns

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6045780

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet