nye ændringer i Stevns Kommunes udvalgsstruktur og deres indvirkning på borgerne

Foto: Stevns kommune.
dato

Ændringer i Stevns Kommunes Udvalgsstruktur: Hvad Betyder Det for Borgerne?

Stevns Kommune har vedtaget en ny udvalgsstruktur, som medfører en række ændringer på det kommunale område. Socialområdet er flyttet fra Udvalget for Social og Sundhed til Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme. De to udvalg skifter samtidig navne til henholdsvis Udvalget for Sundhed og Ældre og Udvalget for Job, Social og Fritid.

Den ændrede styrelsesvedtægt er trådt i kraft med kommunalbestyrelsens godkendelse. Omrokeringen betyder, at opgaver som socialpsykiatri, dag- og døgnforanstaltninger for voksne med særlige behov, misbrugsbehandling, samt Handicapråd og Udsatteråd vil blive flyttet til det nye Udvalget for Job, Social og Fritid.

I forbindelse med udvalgsændringerne er der også sket en opdeling af kommunalbestyrelsen i nye valggrupper. Valggruppe 1, som udgør flertalsgruppen, består af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF og Liberal Alliance med i alt 12 medlemmer. Mindretalsgruppen, altså valggruppe 2, består af Det Konservative Folkeparti, Moderaterne, Nye Borgerlige og Enhedslisten med i alt 7 medlemmer.

Økonomiudvalget har fået ny sammensætning og består nu af Henning Urban Dam Nielsen som formand, Anette Mortensen, Tim Christensen, Karsten Skov, Julie Hoff Sørensen, Bjarne Nielsen, Mikkel Lundemann Rasmussen, Mogens Haugaard Nielsen og Emil Larsen.

Udvalget for Børn, Unge og Læring fortsætter med Karsten Skov som formand, og medlemmerne Morten Kasper, Julie Hoff Sørensen, Heidi van den Heijkant Christiansen og Emil Larsen.

Under Udvalget for Plan, Miljø og Teknik finder man Flemming Petersen som formand, sammen med medlemmerne Steen S. Hansen, Line Krogh Lay, Jørgen Larsen og Dorthe Winberg.

Udvalget for Job, Social og Fritid har Anette Mortensen som formand, og består derudover af Anne Munch, Line Krogh Lay, Emil Larsen og Jørgen Larsen.

Udvalget for Sundhed og Ældre ledes af Tim Christensen som formand, og tæller desuden medlemmerne Anne Munch, Steen S. Hansen, Rasmus Englund og Martin Henriksen.

Der er også blevet foretaget ændringer i det særlige Børn- og Ungeudvalg, hvor Karsten Skov udtræder og Bjarne Nielsen bliver ny formand.

Disse ændringer i Stevns Kommunes udvalgsstruktur er skabt med henblik på at forbedre og optimere indsatsen på forskellige områder, og det bliver interessant at følge, hvordan de nye udvalgsmedlemmer vil løse deres opgaver fremadrettet.

https://stevns.dk/nyheder/2024/maj/ny-udvalgsstruktur-i-stevns-kommune

Kilde: Stevns Kommune