Ny statsvej planlægges med fokus på miljøkonsekvenser og borgerinddragelse i Stevns og Køge

Foto: Stevns kommune.
dato

Placeringen af en ny statsvej har til formål at løse de trafikale problemer, der findes i både Stevns og Køge kommuner.

Stevns Kommune har anbefalet, at mulige vejføringer mellem Stevns og sydmotorvejen skal undersøges gennem en supplerende miljøkonsekvensvurdering. Dette skridt er essentielt for at sikre, at miljøpåvirkningerne er velbelyste og kan håndteres på en ansvarlig måde.

Der er afholdt flere møder i forbindelse med projektet. Den 30. maj blev der afholdt et møde med transportministeren, og den 3. juni blev der afholdt et borgermøde i Ravnsborghallen, hvor lokale borgere kunne udtrykke deres bekymringer og give input til processen.

Anbefalingerne, der danner grundlaget for beslutningsprocessen, kommer både fra byrådet og kommunalbestyrelsen i Køge og Stevns kommuner. Dette sikrer, at flere perspektiver og interesser bliver repræsenteret i de endelige anbefalinger.

Stevns' borgmester, Henning Urban Dam Nielsen, har understreget vigtigheden af hvert skridt i denne proces. Den kommunale støtte er afgørende for, at man kan komme videre og sikre, at projektet bliver til gavn for alle involverede parter.

Stevns’ kommunalbestyrelse har konkret anbefalet at undersøge Alternativ N, justeret fra Vejdirektoratets screening fra marts 2023. Derudover vil de genberegne forslag B og B-b fra tidligere VVM'er som sammenligningsgrundlag. Kommunalbestyrelsen bakker også op om Køge Kommunes ønske om at få undersøgt Alternativ 4 inden for de økonomiske rammer, og ønsker at fjerne forslag, der anses for umulige at gennemføre. Endelig foreslår de at fremskynde den supplerende miljøkonsekvensvurdering, så den gennemføres før 2027.

Flemming Petersen, formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik, mener det er vigtigt at give borgerne vished om projektets fremtid og sikre, at der er adgang til dialog om den supplerende miljøkonsekvensvurdering. Åben kommunikation med berørte borgere er en nøglekomponent i processen.

For yderligere information kan man kontakte Henning Urban Dam Nielsen, borgmester på borger@stevns.dk eller telefonnummer 56 57 50 10 / 20 36 43 60. Flemming Petersen kan kontaktes på flepet@stevns.dk eller telefonnummer 21 46 89 63.

https://stevns.dk/nyheder/2024/juni/placering-af-en-ny-statsvej-skal-loese-de-trafikale-problemer-i-baade-stevns-og-koege-kommuner

Kilde: Stevns Kommune