Køge Bugt Alliancen frygter for havmiljøets fremtid: Ny havplan risikerer at bryde med dansk- og EU-lovgivning

Foto: Køge Bugt Alliancen.
dato

Den nye havplan, som er sendt i høring af Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet, får kritik fra Køge Bugt Alliancen for at tilsidesætte hensynet til havmiljøet i Køge Bugt.

Denne alliance består af de syv kommuner i Køge Bugts opland - Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommuner – og sammen arbejder de for at bevare naturen i og omkring bugten.

Planen lægger op til, at bugten primært skal anvendes til råstofudvinding og opførelse af ni kunstige erhvervsøer. Dette strider ifølge Køge Bugt Alliancen imod sidste års politiske aftale om at forbedre havmiljøet.

Endvidere øger planen for bekymringen om det sårbare Natura 2000 område Stevns Rev, da den udvider udviklingsområdet til råstofindvinding tæt på dette område samt ved Køge Havn.

Køge Bugt Alliancen har som ambition, at Køge Bugt bliver udnævnt til en marin naturnationalpark og vil fortsætte arbejdet med at beskytte bugtens havmiljø, på trods af den nye havplan.

Læs mere her:
https://www.solrod.dk/kommunen/nyheder/pressemeddelelser/2024/feb/koege-bugt-alliancen-ny-havplan-er-baade-skuffende-og-helt-utilstraekkelig
Kilde: Solrød Kommune