Køge Bugt alliancen fremlægger planer for havmiljøets fremtid med kunstige øer og Havets Folkemøde

Foto: Stevns kommune.
dato

Kampen for et bedre havmiljø i Køge Bugt tager fart

De syv borgmestre i Køge Bugt Alliancen har netop afholdt deres årets første møde den 11. marts, hvor de sammen satte en kurs mod at forbedre havmiljøet i regionen. Et af de mest bemærkelsesværdige initiativer er planlægningen af et nyt Havets Folkemøde, som er sat til lørdag den 24. august på Køge Bugt Strandpark. Mødet markerer en fortsat indsats for havmiljøets bevarelse og forståelse.

I kampen for et bedre havmiljø arbejder alliancen desuden med et ambitiøst projekt, der omfatter oprettelsen af ni kunstige erhvervsøer syd for Avedøre Holme. Dette initiativ er endnu et skridt i retning af at forbedre havets tilstand, samtidig med at man kæmper for at bevare Køge Bugt som et værdifuldt rekreativt område og hjemsted for en række forskellige arter.

I et forsøg på at styrke samarbejdet med nabolandet Sverige, tilbageser Køge Bugt Alliancen de seneste succeser i løbet af 2023, som indbefattede det første Havets Folkemøde og offentliggørelsen af en vigtig rapport fra Aarhus Universitet. Som del af strategien for stærkere samarbejde er alliancen blevet indmeldt i Øresundsvandsamarbejdet, og den nye formand for samarbejdet, Magnus Eckeskog, deltog i mødet og annoncerede en kommende konference om Øresunds havmiljø, der er planlagt til marts næste år.

Der blev også afsat tid til at drøfte potentialet for at inkludere Køge Bugt i en fremtidig marin nationalpark for Øresund. Alliancen har i den forbindelse opfordret Miljøministeren til at træffe en afgørelse vedrørende afgrænsningen og indholdet af denne marine nationalpark, hvilket kunne betyde yderligere beskyttelse og bevarelse af dette område.

For mere information om de igangværende projekter og initiativer, kan interesserede kontakte borgmester Henning Urban Dam Nielsen på email borgmester@stevns.dk eller pr telefon 56 57 50 10. Borgmesteren er også tilgængelig på mobilnummer 20 36 43 60 for direkte henvendelser.

https://stevns.dk/nyheder/2024/marts/syv-borgmestre-fortsaetter-kampen-for-et-bedre-havmiljoe-i-koege-bugt-

Kilde: Stevns Kommune