Fjernvarmeprojekt i Stevns Kommune: Store Heddinge går videre, alternative løsninger for Hårlev og Strøby Egede/Valløby undersøges

Foto: Stevns kommune.
dato

Fjernvarmeprojekt skrider fremad i Stevns Kommune med fokus på Store Heddinge og alternative løsninger for Hårlev og Strøby Egede/Valløby

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har truffet en beslutning om at fortsætte arbejdet med at etablere fjernvarme i Store Heddinge. Det er Stevns Energi, der skal stå for at etablere grundlaget for varmeleveringskontrakter med både bolig- og virksomhedsejere i området.

I Store Heddinge har de uforpligtende interessetilkendegivelser allerede vist en starttilslutning på minimum 60 %, hvilket er tilstrækkeligt for at gå videre med projektet. Anderledes ser det ud i Hårlev og Strøby Egede/Valløby, hvor den nødvendige starttilslutning endnu ikke er opnået. I Hårlev kræves det, at 75 % tilslutter sig, mens tallet i Strøby Egede/Valløby ligger på 70 %.

Som følge heraf har Stevns Energi besluttet at undersøge alternative muligheder for varmeforsyning i Hårlev og Strøby Egede/Valløby. Kommunalbestyrelsen arbejder i mellemtiden videre med fjernvarmeplanerne i Store Heddinge med et budget på 3,5 mio. kr. for perioden juli 2024 til primo april 2025. Stevns Energi fortsætter med at indsamle interessetilkendegivelser fra alle tre byområder indtil november 2024.

For Strøby Egede/Valløby og Hårlev er der afsat et budget på 0,2 mio. kr. til at undersøge alternative varmeforsyningsmuligheder. Kommunalbestyrelsen forventes at få en ny statusopdatering på projektet i januar 2025. Stevns Kommune har også stillet en garanti for Stevns Energis lånoptagelse på 6,8 mio. kr., som løber frem til primo april 2025.

Projektet for Store Heddinge forventes at få støtte fra fjernvarmepuljen. Projektforslaget vil blive forelagt kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse sandsynligvis i september 2024. En statusrapport med opdatering om fjernvarmeinteressen vil blive præsenteret i januar 2025, og status på varmeleveringskontrakterne i Store Heddinge vil blive ført frem i april 2025. Hvis det viser sig, at der er nok kontrakter i Store Heddinge, vil Stevns Energi og Stevns Kommune gå videre med næste fase af planlægningen.

Det forventes, at ledningsnet og varmeproducerende anlæg kan etableres i perioden 2026-2027, og de første kunder i Store Heddinge vil kunne få fjernvarme allerede fra 2028. Projektet har således en klar tidsplan og fokus på at realisere fjernvarme i Store Heddinge, mens der samtidig søges nye løsninger for Hårlev og Strøby Egede/Valløby.

https://stevns.dk/nyheder/2024/juni/store-heddinge-taettere-paa-fjernvarme-haarlev-og-stroeby-egedevalloeby-afventer

Kilde: Stevns Kommune